2014.12.03 – Polityka ładu korporacyjnego w trybie śledzenia zmian-1