3. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego