4. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego