5 wskazówek, jak bezpiecznie korzystać z aplikacji mobilnych

5 wskazówek, jak bezpiecznie korzystać z aplikacji mobilnych

W komunikacie zamieszczonym na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, możemy przeczytać, że „korzystanie z aplikacji nie powinno usypiać naszej czujności.” W zupełności się z tym zgadzamy, gdyż  bezrefleksyjne korzystanie z wielu nowoczesnych narzędzi może narazić nas na utratę naszych danych, co czasem skutkuje ogromnymi problemami dla użytkowników takich aplikacji.

Jednym z ostatnich ciekawych przypadków „wymagań”, co do warunków zainstalowania aplikacji, była aplikacja FaceApp. Jednego dnia aplikacja znalazła się na bardzo wysokim miejscu pod względem ściągalności – kto by nie chciał zobaczyć siebie za kilkadziesiąt lat. Kolejnego natomiast wszystkie media obiegła informacja o szkodliwości tej aplikacji pod względem ochrony danych osobowych.

Z autopsji wiadomo, iż często aplikacje żądają przy instalacji szerokiego dostępu do różnych informacji zawartych w Naszych smartfonach, a co za tym idzie wiedzy o Nas użytkownikach. Warto się czasem zastanowić przy instalacji, czy np. aplikacja z latarką potrzebuje dostępu do naszych kontaktów, a aplikacja z grą musi śledzić nasze położenie bądź uzyskać dostęp do naszych multimediów czy innych danych wrażliwych znajdujących się w naszych smartfonach. Czasami nawet nie wiadomo, jakie dokładnie uprawnienia damy instalowanej aplikacji, gdyż sam opis jest bardzo ogólnikowy i nie możemy mieć pewności czy dostęp nie zostanie wykorzystany w innych celach niż ten, dla którego daną aplikację instalujemy.

Dlatego mając na celu ochronę Naszych Klientów, przedstawiamy poniżej 5 najważniejszych zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych zasad pt. „ Jak bezpiecznie korzystać z aplikacji mobilnych”.

1. Zwracaj uwagę na to do czego w Twoim telefonie chce mieć dostęp aplikacja

Oznacza to nic innego jak przeanalizowanie, do jakich funkcji i danych zawartych w Naszym urządzeniu aplikacja chce mieć dostęp. Często zdarza się, że aplikacja domaga się dostępu do naszej lokalizacji, zdjęć, kontaktów. Warto się zastanowić, w jakim celu tego chce oraz czy dając nieograniczony dostęp do danych zawartych w naszych telefonach, nie narazimy się na utratę, nie tylko naszych danych ale także danych naszych znajomych czy rodziny.

Należy również pamiętać, że niektórym instalowanym aplikacjom takie dane są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania np. mapy czy nawigacja będzie żądać dostępu do danych naszej lokalizacji aby nas prawidłowo pokierować.

Dlatego przed zainstalowaniem aplikacji zadajmy sobie pytanie: Czy dane, które ode mnie wymaga ta aplikacja są jej niezbędne?

2. Pamiętaj, że zgodnie z RODO administratorzy muszą minimalizować przetwarzane dane  

            Administratorzy danych muszą przetwarzać Twoje dane zgodnie z zasadą ich minimalizacji. Oznacza to nic innego, jak to, że Administrator pozyskuje tylko te dane, które są mu niezbędne. Warto się zastanowić, czy zakres danych wymagany przez aplikację, którą chcę zainstalować jest adekwatny do celu, w jakim ona powstała.  Przykładowo np. czytnik e-book nie będzie potrzebował dostępu do Twoich kontaktów czy zdjęć.

3. Dokładnie czytaj wszelkie informacje od producenta na temat aplikacji

            Przed zainstalowaniem aplikacji warto przeczytać, jakie dane jej twórca chce przetwarzać i w jakim celu. Tego obowiązku RODO wymaga od administratorów, aby poinformowali Nas jakie dane i w jakim celu będzie przetwarzać. Muszą ponadto spełnić ten obowiązek informacyjny w sposób przejrzysty i zrozumiały, w zwięzłej formie, jasnym i prostym językiem. Warto przeczytać te informacje, aby po zainstalowaniu nie narazić się na niepotrzebne problemy.

4. Zastanów się, czy na wszystko się chcesz zgadzać

            Podczas instalowania aplikacji oprócz danych, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji, często proszeni jesteśmy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, czy też zgody na możliwość wyświetlania Nam spersonalizowanych reklam, powiadamiania Nas o sklepach czy punktach usługowych w pobliżu miejsc, w których w danym momencie się znajdujemy.

Dobrze się zastanówmy zanim udzielimy takich dodatkowych zgód na przetwarzanie naszych danych w określonych celach. Co prawda RODO pozwala nam w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie naszych danych, ale sprawdźmy też, czy jest to równie łatwe, jak jej udzielenie.

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania

            Na stronie Urzędu Ochrony Danych, ten tytuł znalazł się pod numerem piątym, lecz Naszym zdaniem powinien on być numerem jeden.  

            Należy pamiętać, iż nie wszyscy twórcy aplikacji mobilnych rzetelnie informują o konieczności pozyskania danych a wręcz czasem tworzą aplikacje, mające na celu pozyskania ich jak najwięcej. Codziennie słychać doniesienia, iż niektóre aplikacje np. śledzą użytkowników bez ich wiedzy czy analizują ich zachowania. W dobie cyfryzacji trudno się przed tym ustrzec całkowicie ale można zminimalizować ryzyko, zastanawiając się przed instalacją takiej aplikacji, czy nie instalowaniu aplikacji z niepewnych źródeł, nie pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucji. Zawsze możesz też skontaktować się z twórcą takiej aplikacji, który powinien rozwiać wszystkie twoje wątpliwości i spowodować, że zaufasz i zainstalujesz aplikację, bądź ją odrzucisz i poszukasz innej o podobnych funkcjach.

Pamiętaj również o przysługujących Ci zgodnie z RODO prawach: Jeżeli masz podejrzenie, że dana aplikacja bezprawnie wykorzystuje Twoje dane, skontaktuj się z jej administratorem. Możesz również zgłosić wątpliwość co do rzetelności aplikacji do oficjalnego kanału dystrybucji takiej np. APPStore, które często po takich zgłoszeniach użytkowników, zaczynają wnikliwiej analizować taką aplikację. Pamiętaj, że w każdej chwili masz również prawo zgłosić bezprawne przetwarzanie danych osobowych do Prezesa UODO. 

            Korzystajmy bezpiecznie.

   źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1122