5. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego reklamacji ubezpieczeniowych