Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

KONKURS SKO w SGB 2021/2022 rozpoczęty

KONKURS SKO w SGB 2021/2022 rozpoczęty

Konkurs polega na systematycznym oszczędzaniu pieniędzy przez członków SKO oraz na angażowaniu się przez nich w działania promujące oszczędzanie, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz działania upowszechniające wiedzę z zakresu edukacji finansowej.

Każda dodatkowa osoba, która dołączy do konkursu, zwiększa szansę na nagrody indywidualne i dla całej szkoły. Przypominamy, że to nie wysokość wpłat, ale ich częstotliwość jest najważniejsza. Dlatego zachęcamy dzieci do systematycznego oszczędzania i trwającej rywalizacji.

Konkurs trwa od dnia 1 września 2021 r. do końca roku szkolnego 2021/2022.

 
Ocenie Komisji konkursowej podlegają następujące wyniki działalności Szkoły (wyciąg z regulaminu):

 1. Liczba uczniów, którzy przez czas trwania Konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty na książeczki SKO, co najmniej raz w miesiącu; za każdy 1% członków SKO systematycznie oszczędzających w stosunku do ogólnej liczby członków SKO przyznawany jest 1 punkt (max 100 pkt);
 2. Udział uczniów w popularyzacji oszczędzania:
  • za zorganizowanie i podsumowanie udokumentowanego, międzyklasowego lub indywidualnego współzawodnictwa o zasięgu ogólnoszkolnym, dotyczącego systematycznego oszczędzania pieniędzy w SKO – 20 pkt,
  • za zorganizowanie udokumentowanego wydarzenia o zasięgu ogólnoszkolnym na temat oszczędzania pieniędzy w SKO lub w Banku Spółdzielczym – 10 pkt za każdą formę wydarzenia – max 30 pkt,
  • za prowadzenie kroniki zawierającej udokumentowanie działalności SKO – do 30 pkt; punkty przyznaje Komisja konkursowa na podstawie oceny dokonanej przez Bank Spółdzielczy; w przypadku braku kroniki Komisja konkursowa nie przyznaje punktów za to zadanie,
  • za przygotowanie słowno-graficznej prezentacji multimedialnej na temat wskazany przez Organizatora: „Warto oszczędzać w SKO”; prezentacja wykonana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, przekazana w formacie PDF lub w formie wydruku, maksymalnie 8 slajdów; prezentacja nie może zawierać zdjęć lub wizerunku produktów z logo innych podmiotów, wizerunku pieniądza, jak również materiałów objętych prawami autorskimi, które przysługują osobom trzecim, chyba że Szkoła uzyskała stosowną zgodę lub nabyła do nich prawa; Komisja konkursowa przyznaje punkty na podstawie oceny dokonanej przez Bank Spółdzielczy, o której mowa w § 6 pkt 7) niniejszego Regulaminu; w przypadku braku prezentacji Komisja konkursowa nie przyznaje punktów za to zadanie – do 30 pkt,
  • za udokumentowaną organizację konkursów  na temat wiedzy o bankowości (w tym spółdzielczej), finansach, ekonomii, historii pieniądza czy o oszczędzaniu – 10 pkt za każdą formę – max 30 pkt,
  • za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy lub zbiórki materiałów do recyklingu na cele charytatywne – 30 pkt,
  • za udział w mini-konkursie ogłoszonym na stronie internetowej, na warunkach określonych przez Organizatora w regulaminie tego konkursu – 30 pkt za udział w konkursie.

Zadania Opiekuna SKO:

1.       Wygenerowanie formularza zgłoszeniowego/sprawozdania.

2.       Wypełnienie wszystkich danych zawartych w formularzu.

3.       Wysłanie formularza.

4.       Sprawdzenie, czy w Strefie Opiekuna https://skowsgb.pl/pelnomocnictwo, znajduje się skan pełnomocnictwa podpisany przez Dyrektora Szkoły, jeśli nie zadaniem Opiekuna SKO jest uzupełnienie skanu dokumentu.

Zadania Dyrektora Szkoły:

Wydrukowanie i podpisanie pełnomocnictwa dla Opiekuna SKO i przesłanie na adres Banku Spółdzielczego (tylko jeśli konkretny Opiekun SKO nie otrzymał podpisanego pełnomocnictwa w poprzednich latach).

Co to jest SKO?
 
Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.
Książeczka SKO to Twoje pierwsze minikonto z książeczką oszczędnościową, w której Opiekun zapisuje gromadzone przez Ciebie pieniądze i wirtualną książeczką na stronie www, gdzie możesz to zrobić sam. Najbardziej systematycznie oszczędzający uczniowie, klasy i szkoły otrzymują nagrody od Banku.

Jeśli chcesz, by Twoja szkoła wzięła udział w konkursie „SKO w SGB”, poproś nauczyciela lub dyrektora, by zgłosił się do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach
Po co oszczędzać?
 
Żeby odłożyć na wymarzony rower, rolki, grę, zabawkę, bilet na koncert czy do kina… Cokolwiek zechcesz. Zamiast wydawać otrzymywane od rodziców kieszonkowe, wystarczy, że co tydzień będziesz odkładał całą kwotę, albo chociaż część, na książeczkę SKO, a Twoje marzenia się spełnią!

Oszczędzanie w SKO to także świetna szkoła rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, a ta umiejętność bardzo przydaje się w dorosłym życiu.


Strefa Opiekuna SKO
Liczymy, że nasz portal wspomoże Cię w działaniach Opiekuna SKO. Ciekawe gry i zabawy pomogą zachęcić dzieci do oszczędzania, a konkursy z nagrodami – zaktywizować dzieci do wspólnego wysiłku. Ta strefa to także miejsce, skąd możesz pobrać materiały dydaktyczne, przydatne w prowadzeniu szkolnych zajęć na temat oszczędzania i obracania pieniędzmi. Zachęcamy do korzystania z przygotowanych materiałów. To świetny sposób na przeprowadzenie ciekawych zajęć.

Za nami już sześć konkursów: “Skarbonka pomysłów”, „Odznacz się w oszczędzaniu”, „Oszczędna świnka”, „Oszczędny film”, „SKOszulka”; „Miksuj SKO-miksy”; „Wielka Przygoda Netki i Filona”, które, głównie dzięki zaangażowaniu Opiekunów SKO , cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za wspólną zabawę i jednocześnie zachęcamy Cię do wzięcia udziału w kolejnych akcjach, które już niedługo wystartują na naszej stronie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu