Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

KONKURS „POROZMAWIAJMY O PŁATNOŚCIACH MOBILNYCH”

KONKURS „POROZMAWIAJMY O PŁATNOŚCIACH MOBILNYCH”

Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29a, 64-140 Włoszakowice organizuje Konkurs „POROZMAWIAJMY O PŁATNOŚCIACH MOBILNYCH” (zwany dalej „Konkursem”) dla uczniów - uczestników "drzwi otwartych" organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Włoszakowice.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o płatnościach mobilnych oraz o działalności w tym zakresie Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach wśród młodzieży oraz nagrodzenie zwycięzców Konkursu wyłonionych spośród Uczestników Konkursu na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23 kwietnia 2022 r. – 5 maja 2022 r.; Ogłoszenie Konkursu nastąpi 23 kwietnia 2022r. w ramach organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Włoszakowice „drzwi otwartych”.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 maja 2022r. o godzinie 11:30 na fanpag’u Banku na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej Banku.

Konkurs polega na przedstawieniu przez uczestnika jego doświadczeń z płatnościami mobilnymi, w tym również usługami oferowanymi w tym zakresie przez Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, i dokonaniu przez niego oceny ich przydatności w życiu codziennym oraz wskazanie oczekiwanego kierunku rozwoju nowych technologii w płatnościach mobilnych.

Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 19 roku życia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  • wzięcie udziału w dniu 23.04.2022r. w organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Włoszakowice „drzwiach otwartych”,
  • zapoznanie się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystąpienie do Konkursu;
  • wyrażenie zgody i akceptacja warunków Regulaminu,
  • zobowiązanie się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  • pobranie karty konkursowej ze stoiska Organizatora na „drzwiach otwartych” i opisanie przez uczestnika swoich doświadczeń z płatnościami mobilnymi, w tym również usługami oferowanymi w tym zakresie przez Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, dokonanie przez niego oceny ich przydatności w życiu codziennym oraz przewidywanego kierunku rozwoju nowych technologii w płatnościach mobilnych;

Uzupełniona karta konkursowa musi być przekazana Organizatorowi do dnia 29 kwietnia 2022r. 

DO WYGRANIA Inteligentna opaska sportowa Mi Smart Band NFC 6 XIAOMI za zajęcie I i II miejsca. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu