Banki spółdzielcze odpowiedzialne społecznie – e-book

Społeczna odpowiedzialność jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii działania.

Misją Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach jest oparte na zaufaniu i partnerstwie świadczenie nowoczesnych i efektywnych usług finansowych zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności oraz wspieranie inicjatyw przyczyniających się do zwiększenia innowacyjności gospodarki regionu.

Od lat dbamy o interesy lokalnej społeczności, będąc zawsze blisko naszych Klientów.

Jednym z najważniejszych elementów strategii  naszego Banku jak i całej Spółdzielczej Grupy Bankowej jest prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy inicjatywy ważne dla mieszkańców naszego regionu. Od wydarzeń kulturalnych i sportowymi, po wsparcie działań w sferze edukacji. Od pomocy dla strażaków walczących z ogniem i skutkami huraganów po działalność czysto charytatywną, skierowaną w stronę słabszych i pokrzywdzonych przez los.

Wrażliwość społeczna to jedna z kluczowych zasad współczesnego biznesu. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności, zawsze będziemy im służyli, wspierali i pomagali.

To nasza codzienna praktyka. To misja.

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu e-book pt. “Banki spółdzielcze odpowiedzialne społecznie” przygotowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

W opracowaniu można znaleźć m.in. rozmowy z ekspertami z danych dziedzin i prezesami banków spółdzielczych na tematy omawiane podczas tegorocznej edycji Święta Spółdzielczości Bankowej, a więc: 

  • Programy pomocowe dla MŚP
  • Edukacja ekologiczna
  • Bankowanie on line, w tym edukacja dla seniora 
  • Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zapraszamy do lektury!