Concordia Turysta

Concordia Turysta

Concordia Turysta

Spokój podczas urlopu nie musi kosztować wiele. Czasami wystarczy 10 zł, aby zapewnić sobie pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Do wszystkich wyjeżdżających zarówno w celach turystycznych, jak i do pracy.

Korzyści dla Ciebie

 • Zwrot kosztów leczenia poza granicami Polski nawet do 1 000 000 zł.
 • Możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego. w tym sprzętu sportowego.
 • Atrakcyjna składka – polisa już od 10 zł.
 • Dodatkowe przedłużenie ochrony do 48 godz. w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu (np. samolotu).
 • Pomoc finansowa, jeśli utracisz gotówkę w wyniku rabunku.
 • Zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby nie będziesz mógł skorzystać z wyciągu narciarskiego.
 • Sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia. Płacisz tylko za to, co jest Ci potrzebne.
 • Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój – zawarcie polisy to dosłownie parę minut.
 • W każdym wariancie ochrona od nieoczekiwanej wojny lub aktów terroryzmu bez dodatkowej opłaty.
 • Leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego, NNW, OC w życiu prywatnym – jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony.

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

Koszty leczenia i pomocy w podróży

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w sytuacji choroby lub wypadku. To także dodatkowa pomoc, gdy np. utracisz gotówkę w wyniku rabunku.
W ramach każdego wariantu ubezpieczenia zwrócimy Ci koszty m.in.:

 • hospitalizacji i operacji ze wskazań nagłych lub pilnych
 • leczenia ambulatoryjnego
 • wizyt i konsultacji lekarskich
 • leczenia stomatologicznego
 • zakupu lekarstw, środków opatrunkowych
 • transportu medycznego do placówki medycznej
 • poszukiwań i ratownictwa

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Chronimy Twój bagaż podróżny, jeśli:

 • zostanie zniszczony w wyniku zdarzenia losowego (np. gradu, pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, wybuchu), akcji ratowniczej lub wypadku komunikacyjnego
 • utracisz go w związku z rabunkiem, kradzieżą z włamaniem lub zaginięciem.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)

Ubezpieczenie OC może przydać się w wielu sytuacjach. Wypłacimy odszkodowanie między innymi:

 • gdy Twoje dzieci wybiją okno w pokoju hotelowym
 • gdy Twój pies pogryzie cudzoziemca
 • gdy na stoku przyczynisz się do złamania ręki innej osoby (uwaga – po wybraniu rozszerzenia dla uprawiających narciarstwo)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW zapewni wypłatę świadczenia w przypadku gdy np. złamiesz rękę. W razie Twojej śmierci, która będzie wynikiem wypadku, Twoi bliscy (lub osoby, które wskażesz) uzyskają wsparcie materialne.