Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w 2021 roku

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w 2021 roku

Na zebraniach Grup Członkowskich będzie obowiązywał następujący porządek obrad:

  1. Odczytanie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach.
  4. Sprawozdanie  z działalności Rady Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach.
  5. Przedstawienie spraw i uchwał będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Kilka słów o bezpieczeństwie finansowym.
  7. Prezentacja usług bankowych.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.