I-rolnik – nowy portal informacyjny, dedykowany klientom z sektora agro.

I-rolnik – nowy portal informacyjny, dedykowany klientom z sektora agro.

Wraz ze startem sprzedaży wiosennych ubezpieczeń upraw, Grupa Generali uruchomiła nowy portal informacyjny i-rolnik.pl, dedykowany klientom Concordii z sektora agro.

W portalu może zarejestrować się każdy, kto posiada przynajmniej jedną aktywną polisę Ubezpieczenia Upraw Rolnych, Generali Agro Ekspert/Sprzęt Rolniczy, Generali Agro, Generali Produkcja Zwierzęca lub Generali Konie. Konto klienta będzie aktywne przez cały czas obowiązywania ochrony oraz przez 36 miesięcy od jej zakończenia.

Dzięki portalowi klient Generali będzie miał podgląd zgłoszonych szkód, co pozwoli mu na bieżąco kontrolować ich status, jednocześnie pozostając w stałym kontakcie z osobą prowadzącą proces likwidacji. Za pośrednictwem i-rolnik.pl klient będzie mógł również zgłosić nową szkodę.

Dodatkowo, za pomocą portalu klient uzyskuje dostęp do listy swoich polis zawartych z Generali, może sprawdzić ważne daty, harmonogram i status płatności. Użytkownik ma również możliwość pobrania polisy w formacie pdf, dzięki czemu w każdej chwili może wrócić do zakresu i przedmiotu swojego ubezpieczenia oraz terminów ochrony.

Przydatną dla rolników funkcją może być dostęp do aktualnych informacji pogodowych dla konkretnej lokalizacji. Portal jest także bazą wiedzy o ubezpieczeniach i rolnictwie, w tym o wydarzeniach z udziałem Generali. Zalogowani klienci będą mieli możliwość korzystania ze specjalnych promocji oraz udziału w konkursach.

Rejestracja w portalu i-rolnik możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej www.i-rolnik.pl.