Informacja dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej

Informacja dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej

W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, został uruchomiony dodatkowy pakiet zabezpieczeń, polegający na ochronie przed nieuprawnionym dostępem do usług. Usługa została zrealizowana w oparciu o najnowsze rozwiązania klasy IP Intelligence umożliwiające weryfikację reputacji adresów IP w czasie rzeczywistym. Baza wiedzy systemu jest aktualizowana co 5 minut o najnowsze dostępne informacje. W przypadku oceny adresu IP, z którego następuje próba logowania, jako źródła potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa (niska reputacja adresu IP) bankowości internetowej, system uniemożliwia zalogowanie. Informuje o tym poniższy komunikat:

Adres IP można sprawdzić na stronach:
http://mojnumerip.pl/ lub http://www.moje-ip.eu/
Sprawdzić reputację adresu IP można na ogólnodostępnej stronie :
http://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php
Jeśli korzystacie Państwo z dynamicznego adresu IP, to najprostszym wyjściem jest restart routera lub modemu (postępować wtedy należy wg instrukcji przewidzianej dla danego modelu urządzenia), który po ponownym uruchomieniu przypisze nowy adres IP i wtedy można spróbować zalogować się do usługi.
Jeżeli korzystacie Państwo ze stałego adresu IP, należy złożyć wniosek o zmianę reputacji adresu IP, za pośrednictwem dostawcy Internetu lub we własnym imieniu na stronie:
http://www.brightcloud.com/tools/change-request-ip-reputation.php