RODO – zmiany dotyczące ochrony danych osobowych

RODO – zmiany dotyczące ochrony danych osobowych

CO TO JEST RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

JAKI JEST CEL RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAŁĄCZONEJ KLAUZULI?
Informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

CZY W ZWIĄZKU Z RODO NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BANKIEM?
Nie, nie trzeba kontaktować się z Bankiem ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z załączoną klauzulą.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych