informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji (BS)