Karta kredytowa

MasterCard Business kredytowa

Karta kredytowa jest inaczej mówiąc kartą płatniczą funkcjonującą w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu. Karta kredytowa może być wydana firmie posiadającej zdolność kredytową.
Odnawialny charakter kredytu w praktyce oznacza, że spłata zadłużenia podnosi stan dostępnych środków, a w konsekwencji jest równoważna z możliwością ponownego zadłużenia się klienta bez dodatkowych formalności.
Posiadacz/użytkownik takiej karty ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy oraz wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego.
Raz w miesiącu posiadacz karty zobowiązany jest do terminowego uregulowania pewnej kwoty, zwanej minimalną kwotą do zapłaty (BNM) (na podstawie danych zawartych na wyciągu).
Spłata bieżącej należności minimalnej (BNM) musi być dokonana w terminie określonym na zestawieniu transakcji (wyciągu) – 22 DNI od daty generowania wyciągu.

Kartami kredytowymi, można dokonywać w kraju i za granicą:
• płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty
• wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
• płatności bezgotówkowych
– w punktach handlowo-usługowych (potwierdzana podpisem lub numerem PIN)
– przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (po podaniu numeru karty, daty ważności karty, wartości CVC2)
– przy zakupach dokonanych przez Internet (po podaniu numeru karty, daty ważności karty, wartości CVC2)

• wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB i BPS (na warunkach bankomatów własnych)
• wypłaty gotówki bankomatach obcych banków w kraju i za granicą
• wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku SA i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych