Kredyt EKO!

Kredyt EKO!

Przeznaczenie:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE)
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

.

Maksymalna wysokość kwoty kredytu: 50.000 zł

Maksymalny okres kredytowania: do 84 miesięcy

Dodatkowe informacje:

 • możliwość skorzystania przez Klienta z rządowego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, pomoc do 5 tys. zł (dotyczy instalacji o mocy od 2kW do 10kW) oraz rządowego programu „Czyste Powietrze” obejmującego dotację na wymianę kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montaż/modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, usprawnienie systemu wentylacyjnego,
 • możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego przez Klienta wydatków poniesionych m.in. na montaż ogniw fotowoltaicznych, odliczenie do 53 tys. zł,

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: 65 5 379 366

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego „Kredyt EKO!”
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,52%, kwota udzielonego kredytu 50.000,00zł, całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 84 miesiące, oprocentowanie zmienne 6,96% w stosunku rocznym wyliczone jako suma stopy bazowej WIBOR 12M 1,84% wg. stanu na dzień 01.02.2020r. i marży banku w wysokości 5,12%, całkowity koszt kredytu wynosi 5.690,15 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 500,00 zł, odsetki od kredytu 13.147,55 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 63.647,55 zł, wysokość rat wynosi 751,76 zł (ostatnia 751,47 zł).
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Banki kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 24-06-2020r.