Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi

  1. Przeznaczenie:

Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi udzielany na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejących gospodarstw.

  1. Okres kredytowania:

Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi udzielany jest na okres do 15 lat, w tym możliwa karencja do 18 miesięcy.

  1. Kwota kredytu:

Kwota kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi uzależniona od rynkowej wartości kupowanych gruntów oraz od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

  1. Oprocentowanie:

Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
i wynosi WIBOR3M + marża Banku.