Kredyt obrotowy “DOBRY PLON” – WYCOFANY

 1. Przeznaczenie:

Kredyt obrotowy „DOBRY PLON” udzielany jest na:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych, pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;
 • zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport;
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
 • zakup paliwa na cele rolnicze.
 1. Warunki udzielenia kredytu:
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt
 1. Okres kredytowania

Kredyt obrotowy „DOBRY PLON” udzielany jest na okres do 36 miesięcy.

 1. Kwota kredytu:

Kwota kredytu obrotowego „DOBRY PLON” nie może przekraczać równowartości 1 000 zł/1 ha użytków rolnych, (ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu) wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność działalności gospodarczej
 • wysokość i częstotliwość obrotów
 • poziom zdolności kredytowej
 • rodzaj bieżących potrzeb kredytowych
 • rodzaj i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
 1. Oprocentowanie:

Kredyt obrotowy „DOBRY PLON” oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
i wynosi WIBOR3M + marża Banku (uzależniona od okresu kredytowania).