Kredyt obrotowy “OGRODNIK” – WYCOFANY

 1. Przeznaczenie:

Kredyt obrotowy „OGRODNIK” udzielany jest na:

 • zakup sadzonek,
 • zakup podłoża,
 • zakup nasion,
 • zakup nawozów mineralnych,
 • zakup środków ochrony roślin,
 • zakup opału.
 1. Warunki udzielenia kredytu:
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt
 1. Okres kredytowania

Kredyt obrotowy „OGRODNIK” udzielany jest na okres do 36 miesięcy.

 1. Kwota kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu może wynieść 100% nakładów na założenie i prowadzenie uprawy, z uwzględnieniem:

 • efektywności działalności gospodarczej,
 • wysokości i częstotliwość obrotów,
 • poziomu zdolności kredytowej,
 • rodzaju bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
 1. Oprocentowanie:

Kredyt obrotowy „OGRODNIK” oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
i wynosi WIBOR3M + marża Banku (uzależniona od okresu kredytowania).