Kredyt z dotacją WFOŚiGW przeznaczoną na częściową spłatę kapitału

Kredyt z dotacją WFOŚiGW przeznaczoną na częściową spłatę kapitału

Od dnia 3 kwietnia 2017 roku oferujemy promocyjną linię kredytową kredytów z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedmiot kredytowania:

  • Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup i montaż:

– kotłów olejowych

– kotłów gazowych

– kotłów gazowo – olejowych

– ogrzewania elektrycznego

– wymiennika ciepła

  • Realizacja oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych w tym:

– zakup i instalacja małych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

– budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu

kanalizacyjnego pomiędzy kanałem głównym, a podłączonym budynkiem

  • Realizacja inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii w tym:

– zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pompy ciepła

– zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła

(rekuperacja)

– zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych

 

Plakat B1-1
Kredyt udzielany jest osobom fizycznym na inwestycje w budynkach mieszkalnych, w których co najmniej 51% powierzchni użytkowej przeznaczone jest do zamieszkania.

Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Okres kredytowania do 10 lat

Możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Zapraszamy do siedziby Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim.