Materiały informacyjne dot. umorzeń Tarczy 1.0.

Uprzejmie informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż 14 kwietnia 2021 r.

Poniżej przekazujemy linki do strony PFR dot. materiałów informacyjnych do wykorzystania:

Rozliczenie subwencji Krok po kroku: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html?_ga=2.179088045.804172854.1618812815-524549666.1618812815#mmsp

Najczęściej zadawane pytania: https://pfrsa.pl/dam/jcr:5b6e4f2e-01c0-4be9-bd41-7f2fe869af15/Q&A-tarcza-finansowa-pfr-1-0

Prezentacje o programie (pod koniec strony): https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html?_ga=2.179088045.804172854.1618812815-524549666.1618812815#mmsp

Link do szkolenia o umorzeniach dla MSP: https://www.youtube.com/watch?v=Fwfzk6Bs-OQ

Link do szkolenia o umorzeniach dla MIKROFIRM: https://www.youtube.com/watch?v=bLSCwCVrVHQ

Informacje o szkoleniach (te same treści co w powyższym linku): https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/informacja-o-szkoleniach-dotyczacych-procesu-umorzen-tarczy-finansowej-10.html