Ocnea przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach za 2018 rok