OFERTA WPROST Z KSIĘŻYCA

OFERTA WPROST Z KSIĘŻYCA

Od dnia 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku dostępny jest kredyt mieszkaniowy na promocyjnych warunkach:

KORZYŚCI

 • niskie oprocentowanie kredytu,
 • możliwość obniżenia marży aż do 1,35% ,
 • 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • długi okres kredytowania – do 30 lat.

WARUNKI KREDYTU

 • maksymalna kwota kredytu 600.000 złotych,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących,
 • zabezpieczenie hipoteczne.

OPROCENTOWANIE – WIBOR 3M + marża

Wysokość marży uzależniona jest od:

 • posiadania czynnego rachunku bankowego lub
 • założenia czynnego rachunku bankowego,
 • okresu kredytowania,
 • wartości wskaźnika LTV,
 • zawarcia umowy o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej,
 • zawarcia polisy ubezpieczenia nieruchomości,
 • zawarcia polisy ubezpieczenia na życie

Obniżenia wynikające z wymienionych punktów się sumują!

Przykład reprezentatywny dla kredytu KOMFORT na cele mieszkaniowe w promocji “Oferta z księżyca”.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego w trzech transzach kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,78% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 180 000,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 48,65%, okres obowiązywania umowy 243 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 229 570,29 zł, oprocentowanie zmienne 1,76% w stosunku rocznym wyliczone jako suma stopy bazowej WIBOR 3M 0,21% wg. stanu na dzień 02.09.2021 r. i marży banku w wysokości 1,55 p.p. (w tym podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 49 530,29 zł (w tym: prowizja 1,5%  tj. 2 700,00 zł, odsetki 34 474,29 zł, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia nie będące opłatami sądowymi ani notarialnymi 100,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 5 480,00 zł, za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem BS Włoszakowice, ubezpieczenie na życie 1 480,00 zł na okres 5 lat oferowane za pośrednictwem BS Włoszakowice,   koszt operatu szacunkowego 700,00 zł, całkowity koszt rachunku ROR „Priorytet” (przy założeniu poleceń przelewu złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektroniczne – 5 szt./m-c) 2 187,00 zł, całkowity koszt karty debetowej (przy założeniu dokonania kartą debetową operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 500 zł lub przy rozliczeniu 6-ciu transakcji bezgotówkowych) 729,00 zł, całkowity koszt karty kredytowej 1 701,00 zł, 242 miesięcznych rat równych w wysokości po 890,36 (ostatnia rata w wysokości 890,97 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 02.09.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł.
Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.