WAŻNE! [1/3] Planowana przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej

WAŻNE! [1/3] Planowana przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej

Szanowni Państwo,
W dniach od 14 maja (piątek) 2021 godz. 15:00 do 16 maja 2021 (niedziela) godz. 24:00 nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu bankowości elektronicznej, która będzie się wiązała z brakiem możliwości logowania i korzystania z tej usługi, w tym również z aplikacji SGB Mobile. W trakcie tych prac nastąpi aktualizacja i wdrożenie nowej wersji bankowości, która zaoferuje Państwu więcej możliwości i usług (w tym kantor internetowy oraz zarządzanie kartami płatniczymi).


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
Zmiana adresu strony do logowania
Od dnia 17 maja 2021 roku nastąpi zmiana adresu naszej bankowości elektronicznej.
Nowy adres to: https://sgb24.pl
Uwaga! Dostęp do obecnie używanej strony zostanie utrzymany, jednak będzie możliwe w niej tylko przeglądanie historii rachunku.


Zmiana sposobu logowania
Od dnia 17 maja 2021 roku w podczas logowania do bankowości, w polu „Hasło” konieczne będzie wpisywanie całego hasła (wszystkich znaków). Opcja wpisywania hasła maskowanego (czyli tylko pojedyncze, wybrane znaki) zostanie wyłączona.


Zmiana aplikacji do autoryzacji
W przypadku Klientów, którzy używają aplikacji mobilnej do autoryzacji, konieczna będzie zmiana na nową – Token SGB. W związku z tym w dniu 17 maja 2021 roku zostaną zresetowane Państwa hasła do logowania oraz przy pierwszym logowaniu do bankowości elektronicznej pojawi się komunikat o konieczności powiązania aplikacji Token SGB z Państwa kontem internetowym. Sam proces powiązania jest jednorazowy i bardzo prosty – wystarczy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie komputera.
W związku z powyższym sugerujemy Państwu, aby już dzisiaj zainstalować sobie aplikację Token SGB (dostępna w Google Play oraz App Store) na swoich urządzeniach.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku pod numerami telefonów:

655379345, 655379347, 655379348, 655379349, 655379341.


Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany przyczynią się do poprawy jakości naszych usług. Jednocześnie za powstałe utrudnienia przepraszamy.