Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Dzięki umowie współpracy podpisanej między Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. a Bankiem Spółdzielczym we Włoszakowicach w Siedzibie Banku przy ul. K. Kurpińskiego 29a można zamówić i odebrać zestaw do składania podpisu elektronicznego SZAFIR.

Co to jest podpis elektroniczny?
Zgodnie Dyrektywą Europejską podpis elektroniczny oznacza dane w formie elektronicznej, które są dołączone do lub w logiczny sposób powiązane z innymi danymi elektronicznymi i które służą jako metoda uwierzytelniania.

Bank udostępnia Klientom zestawy do podpisu elektronicznego w postaci:

  • Certyfikatu kwalifikowanego (bezpieczny podpis elektroniczny), mającego zastosowanie do:

– Obowiązkowe rozliczenia z ZUS,
– Deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych,
– Faktury elektroniczne,
– Przetargi i aukcje elektroniczne,
– Kontakty z administracją publiczną,
– Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
– Elektroniczna Legitymacja Studencka,
– Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,

Możesz szybko i wygodnie uzyskać certyfikat elektroniczny i zaoszczędzić czas i pieniądze związane z dojazdem do urzędów i staniem w kolejkach.
Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi oraz stanowi dowód na to, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie.

  • Certyfikatu niekwalifikowanego służącego głównie do: podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych np.

– szyfrowanie i podpisywanie poczty e-mail oraz dokumentów elektronicznych,
– uwiarygodnienia tożsamości użytkownika w sieci Internet,
– autoryzacji dokumentów elektronicznych,
– wymiany dokumentów z kontrahentami zagranicznymi,
– uwierzytelnienie subskrybenta w systemach IT oraz aplikacjach WWW,
– systemów jednokrotnego logowania.

JEDEN certyfikat – WIELE zastosowań.

Więcej informacji na stronie www.elektronicznypodpis.pl

ZAMÓW I ODBIERZ W NASZYM BANKU ZESTAW DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

KIR S.A. świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne na podstawie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.