Podręczny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – wycofany z oferty

  1. Przeznaczenie:

Podręczny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest pozyskanie środków obrotowych, przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

  1. Warunki udzielenia kredytu:
  • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • zawarcie umowy o kredyt
  1. Okres kredytowania

Podręczny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 36 miesięcy.

  1. Kwota kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu wyliczana jest jako trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek, liczonych z ostatnich 12 miesięcy, jednak do kwoty nie wyższej niż 50 000 zł.

  1. Oprocentowanie:

Podręczny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej i jej wysokość uzależniona jest od okresu kredytowania.