Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa (Mniejsza pula dotacji – warto się pospieszyć). Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Główne zalety ubezpieczenia

 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
 • dla ubezpieczonych w Concordii ubezpieczenie upraw tańsze nawet o 20% – dowiedz się więcej na i-Rolnik.pl
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:

 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • grad,
 • deszcz nawalny i huragan,
 • susza.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

NOWOŚĆ!

Klauzula 1.6 dostępna tylko w pakietach zawierających ryzyka: ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

Już od ruszenia wegetacji Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali chroni uprawy każdego rolnika od ryzyka przymrozków wiosennych. Jest to nowe, innowacyjne rozwiązanie, które już od 21 marca (ustawowo ochrona rozpoczyna się od 15 kwietnia) wprowadza ochronę od tego ryzyka. Dzięki temu rozszerzeniu w przypadku szkód całkowitych w ryzku przymrozków wiosennych wypłacimy 15% sumy ubezpieczenia, co pozwoli pokryć koszty założenia uprawy alternatywnej. Natomiast w przypadku powstania szkód częściowych przekraczających poziom 8 % ubytku w plonie lub na jego części wypłacimy odszkodowanie.

Przeczytaj więcej

21.09.2020| Rusza jesienny sezon ubezpieczania upraw – pula dopłat niższa niż zwykle .

11.09.2020 | Co trzy polisy to nie jedna – ubezpieczenie upraw nawet 20% taniej

10.09.2020 | Zabezpieczenie przed gradem, huraganem, przymrozkami, pożarem – i nie tylko

04.09.2020 | Największe zagrożenia w sezonie jesiennym: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad oraz deszcz nawalny i huragan | Uprawy w rękach profesjonalistów

03.09.2020 | Żółte naczynia na polu to najprostszy, skuteczny i najtańszy sposób monitoringu pod kątem szkodników

14.08.2020 | Różne metody uprawy rzepaku – jakie przynoszą efekty?

06.08.2020 | Agro eksperci Concordii wspierają rolników