Weź kredyt w promocji “Kredyt + 50.000” już dziś, by nie przegapić naszej nowej OKAZJI!

Weź kredyt w promocji “Kredyt + 50.000” już dziś, by nie przegapić naszej nowej OKAZJI!

Przeznaczenie:

Kredyt gotówkowy okolicznościowy  „OKAZJA”  udzielany jest na własne potrzeby konsumpcyjne klienta.

Okres kredytowania:

Kredyt gotówkowy okolicznościowy  „OKAZJA”  udzielany jest na okres do 60 miesięcy.

Kwota kredytu:

Kwota kredytu wynosi minimalnie 1.000 zł maksymalnie 50.000 zł.

Oprocentowanie:

Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej. Oprocentowanie wynosi 6,99% w skali roku.

Decyzja kredytowa:

Decyzja kredytowa podejmowana jest w 24 godziny przy zachowaniu minimum formalności.

Kredyt okolicznościowy OKAZJA dostępny jest w “Promocji Kredyt + 50.000” do 31.12.2020 r.

…………………………………………………………………

Przykład reprezentatywny dla kredytu okolicznościowego “okazja” w promocji „KREDYT + 50.000”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,00%, kwota udzielonego kredytu 50.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne stale oprocentowanie nominalne 6,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 13.183,60 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 2.000,00 zł, odsetki od kredytu 9.293,60 zł, koszty usług dodatkowych 1890,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 1890,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 63.183,60 zł, wysokość rat wynosi 988,23 zł (ostatnia 988,03 zł).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Banki kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19-06-2020 r.