Zał. nr 1 Formularz reklamacyjny (klient indywidualny)