Zał. nr 2 Formularz reklamacyjny (klienci instytucjonalni)