zal2_zasady-rozp-rekl-_informacja-dla-uczestnika-promocji-z_karta_warto_mc_12_08