Zebrania Grup Członkowskich

Zebrania Grup Członkowskich

Zgodnie z Uchwałą nr 7/2/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, zapraszamy udziałowców Naszego Banku do udziału w Zebraniach Grup Członkowskich zgodnie z poniższym harmonogramem.

Na zebraniach poruszone zostaną następujące kwestie:

  • odczytanie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich,
  • wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
  • wybór Komisji Skrutacyjnej,
  • sprawozdanie z działalności Zarządu,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
  • przedstawienie spraw i uchwał będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli,
  • wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniach.