Zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych. Ułatwia terminowe regulowanie płatności za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, spłatę kredytów czy inne. Nie musisz przychodzić co miesiąc do banku – wystarczy, że na rachunku zostawisz odpowiednią ilość środków, udzielisz wierzycielowi zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań a Bank w ramach usługi obciąży rachunek.

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe pozwalają zapomnieć o terminach płatności. Przyjdź do Banku, skorzystaj z usługi a my zagwarantujemy terminową realizację Twoich zobowiązań. Sam określasz jaka kwota, gdzie i co jaki czas ma być przelewana.