Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR w naszym Banku

Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR w naszym Banku

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

.

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

W związku z globalną epidemią koronawirusa COVID-19, rząd żeby chronić polskie firmy uruchomił, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w którym trafi do nich 75 mld złotych.

Zapoznaj się ze szczególnymi rozwiązaniami pomocowymi oferowanymi przez Polski Fundusz Rozwoju

Program będzie polegał na wypłacaniu przedsiębiorcom, za pośrednictwem Banków (w tym Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach), subwencji z PFR, które w części będą mogły być umorzone. Aby uzyskać subwencję, każdy przedsiębiorca musi złożyć wniosek w Bankowości Internetowej.

.

Klienci naszego Banku Spółdzielczego będą składać wnioski w wersji online >>TUTAJ<<

.

Z Programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadzili działalność,

odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyli likwidacji oraz na dzień składania wniosku nie zostało wobec nich otwarte, postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne.

.

Celem finansowania jest bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki w ramach Programu zostały podzielone następująco:

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm o wartości 25 mld zł („Tarcza Finansowa dla Mikrofirm”) 

Szczegóły: https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

dla firm zatrudniających do 9 pracowników, (z wyłączeniem właściciela) których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

wysokość subwencji zależna jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów:

wysokość zwrotu subwencji (od 25% do 100%) będzie zależała od faktu prowadzenia działalności i skali redukcji zatrudnienia.

.

 Tarcza Finansowa PFR dla MŚP o wartości 50 mld zł („Tarcza Finansowa dla MŚP”). 

Szczegóły: https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR,

wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów 2019 roku oraz skali spadków przychodów:

  subwencja może być umorzona w wys. do 75% m.in. w zależności od kontynuacji działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.

.

.

Jak się przygotować do złożenia wniosku?

.

Czytaj tutaj: https://www.sgb.pl/tarcza-finansowa-pfr-jak-sie-przygotowac/

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/

Przewodnik po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników