Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Posiadaczem mieszkaniowego rachunku powierniczego może być deweloper – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy deweloperskiej, zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Na Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym gromadzone są wyłącznie środki pieniężne nabywców. 

Rodzaje Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych:

  1. Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy - wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego albo zadania inwestycyjnego określonego umowie deweloperskiej.
  2. Zamknięty  Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy- wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo  po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania inwestycyjnego. 

Cechy produktu:

  • korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek
  • możliwość śledzenia dokonywanych wpłat  przez poszczególnych nabywców, w ramach funkcjonalności bankowości elektronicznej.

Wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:

  • postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
  • masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
  • z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu