Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Życie i zdrowie

Z myślą o życiu plus

Z myślą o życiu plus

Z myślą o życiu plus

Czy jest możliwe znalezienie takiego ubezpieczenia na życie, które oferuje nie tylko szeroki zakres, ale również atrakcyjną cenę? Odpowiedź brzmi „TAK”. Zapytaj swojego Doradcę o ubezpieczenie “Z myślą o życiu plus”.

Zadbaj o solidne ubezpieczenie na wypadek:

 • śmierci,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • poważnego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • urodzenia się dziecka,

“Z myślą o życiu plus”u to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Generali doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego Klienta Banku między 16 a 60 rokiem życia.

Atuty ubezpieczenia:

 • dostępnych jest 9 wariantów ubezpieczenia,
 • ochrona możliwa już od następnego dnia po podpisaniu polisy,
 • elastyczny system opłacania składek (wybór częstotliwości opłacania składek należy do Ciebie),
 • brak konieczności wykonywania badań medycznych,
 • wysokość składki niezależna od wieku,
 • można zawrzeć ubezpieczenie przy okazji wizyty w banku,
 • ochrona 24 h na dobę.

Życie Komfort

Życie Komfort

Życie Komfort

Życie Komfort jest produktem uniwersalnym, który zabezpiecza Kredytobiorcę na wypadek niepożądanych zdarzeń takich jak ciężka choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby. Produkt ten może służyć zabezpieczeniu spłaty różnego rodzaju umów zadłużeniowych. Życie Komfort jest także produktem dedykowanym Klientom Banku, którzy nie posiadają umów kredytowych, ale mimo tego chcą zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych.

Rodzaje umów zadłużeniowych jakie może zabezpieczać Życie Komfort:

Kredyt konsumencki, hipoteczny, limit w rachunku, zadłużenie na karcie kredytowej, a także wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki bez względu na sposób spłaty zadłużenia, umowy leasingu.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Życie Komfort jest skierowane do Klientów Indywidualnych, Przedsiębiorców, Rolników. Jest to przede wszystkim produkt uniwersalny, który nie musi być powiązany z jakąkolwiek umową zadłużeniową. Sam fakt bycia Klientem Banku uprawnia do zawarcia umowy ubezpieczenia. Klient Banku nabywając Życie Komfort zabezpiecza swoje życie lub życie i zdrowie, a także zabezpiecza finansowo swoich najbliższych.

Korzyści dla Ciebie

Wybierając Życie Komfort nie musisz martwić się o finanse rodziny, w krytycznych sytuacjach w Twoim życiu. Życie Komfort daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia odpowiadającemu Twoim potrzebom. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich jak i długoletnich kredytów hipotecznych. Oferujemy przyjazny i nieskomplikowany proces zawierania umowy ubezpieczenia. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie w wysokości aktualnego zobowiązania na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (czyli spłaci zaciągnięty kredyt).

Kwota uzyskana z ubezpieczenia może przewyższać Twoje zadłużenie w Banku – w przypadku Twojej śmierci ubezpieczenie zapewni nie tylko spłatę kredytu, ale będzie wsparciem dla Twoich najbliższych.

Życie Komfort obejmuje następujące zdarzenia:

 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • Inne

Generali, z myślą o NNW

Generali, z myślą o NNW

Generali, z myślą o NNW

Pakiet dla rodziny

Chcesz chronić siebie i swoją rodzinę w razie nieszczęśliwych wypadków? Pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu NNW. 

Ubezpieczenie gwarantuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW, oferuje:

 • Ochronę na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 • Prosty proces likwidacji szkód
 • Wypłatę już w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia powstałe wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania sportu po opłaceniu dodatkowej składki.

Więcej informacji: Generali | Generali, z myślą o NNW

Pakiet dla dziecka

Ubezpieczenie NNW Szkolne dla ucznia. Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków

Gwarantujemy objęcie ochroną Twojego dziecka przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW - pakiet dziecko oferuje:

 • Kilka wariantów ubezpieczenia NNW do wyboru
 • Prosty proces likwidacji szkód
 • Wsparcie finansowe na walkę o zdrowie dziecka
 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu
 • Już od 38 zł rocznie (dotyczy wariantu oszczędnego)

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o NNW - pakiet dziecko to:

 • Wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19)
 • Nawet do 10 000 zł za wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym zakup uszkodzonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego)
 • Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta
 • Pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej
 • Wypłata za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki
 • Zwrot kosztu wycieczki szkolnej jeśli dziecko nie mogło w niej uczestniczyć z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • Zwrot kosztów udzielonej dziecku pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej po traumatycznym przeżyciu

Ubezpieczenie dostępne na stronie: https://generali.pl/frontend/www/nnw-dziecka/bsw

Więcej informacji: Generali | Generali, z myślą o NNW - pakiet dziecko

Generali z myślą o Tobie

Chcesz zadbać o siebie, ale ciężko Ci się zmotywować i obawiasz się, że podczas aktywności fizycznej może Ci się coś stać? Ubezpieczenie zapewni Ci lub Twoim bliskim wsparcie, gdyby podczas drogi do zdrowego życia przydarzył Ci się wypadek.

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o Tobie” oferuje:

 • Ochronę na całym świecie przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 • Odszkodowanie dla osobie osoby trzeciej w przypadku gdy wyrządzisz jej nieumyślnie szkodę np. podczas jazdy na rowerze
 • Wsparcie finansowe, jeśli po wypadku doznasz złamania kości  
 • Organizację i pokrycie kosztów m.in. konsultacji u ortopedy, USG i RTG, rehabilitacji po złamaniu kości, które odniosłeś podczas wypadku. Usługi medyczne realizowane są w Polsce.
 • Wypłatę odszkodowania dla Twoich Bliskich, jeśli ulegniesz śmiertelnemu wypadkowi

Ubezpieczenie dostępne na stronie: https://generali.pl/frontend/www/nnw-indywidualne/bsw

Więcej informacji: Generali | Generali, z myślą o Tobie

Pakiet dla dziecka - Generali, z myślą o NNW

Pakiet dla dziecka - Generali, z myślą o NNW

Pakiet dla dziecka - Generali, z myślą o NNW

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka, ale nikt nam go nie zagwarantuje. Dlatego pomyśl o ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie działa przesz cały rok:

 • w kraju,
 • za granicą,
 • w domu,
 • w szkole
 • i w czasie zajęć pozalekcyjnych.


Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach zapewniamy wsparcie? 

 • Poważne zachorowanie – w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, m.in.: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.
 • Pobyt w szpitalu – pobyt w szpitalu:
  • z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni),
  • z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni),
  • wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).
 • Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – m.in. : złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.
 • Pogryzienie przez zwierzęta – wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.

W zakresie ubezpieczenia również pomoc psychologiczna, zwrot kosztów wycieszki szkolnej oraz wyczynowe uprawianie sportu.

ZOBACZ CAŁY ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYBIERZ OPCJĘ IDEALNĄ DLA TWOJEGO DZIECKA.

Zadzwoń:

 • 655379345
 • 655379347
 • 655379348
 • 655379349
 • 655379370

lub przyjdź. Nasi doradcy odpowiedzą na Twoje pytania.

 

Ubezpieczenie dostępne na stronie: https://generali.pl/frontend/www/nnw-dziecka/bsw

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu