Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Wymiana walut przez Internet Kantor SGB

Korzystaj z możliwości wymiany walut przez bankowość elektroniczną SGB24:

  • wymieniaj walutę szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
  • korzystaj ze smartfona, tabletu lub komputera.


Oferujemy:

  • atrakcyjne kursy oferowanych  walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • możliwość wymiany online w godzinach dostępności usługi,
  • natychmiastową realizację transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.


Usługa wymiany walut w Kantorze SGB dostępna jest dla klientów korzystających z rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek złotowy z dostępem przez Internet, przy czym wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Oferujemy również możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym kursie w przyszłości. Jeśli kurs osiągnie wskazaną przez Ciebie wartość, do wskazanej w zleceniu daty, nastąpi wymiana waluty.

 

Usługa Kantor SGB dostępna jest w dni robocze od 9.00 do 15.00

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych. Limity transakcyjne: 

- limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 45.000 zł/równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta). 

- maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów w poszczególnych walutach wynosi: 10.000 EUR, 1.000 USD, 1.000 GBP.


Wymiana walut dostępna jest również w aplikakacji w SGB Mobile. W zakładce PRODUKTY w kategorii USŁUGI: usługa Kantor SGB.  

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu