Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Przelewy wysokokwotowe

Przelewy wysokokwotowe

Gdy potrzebujesz przekazać dużą kwotę, zrobisz to w systemie SORBNET2 (System Obsługi Rachunków Banków w Narodowym Banku Polskim). Te rozliczenia odbywają się w sposób ciągły w tzw. czasie rzeczywistym.

Przelew może zostać złożony w dniu roboczym do godziny 15.00, jest dostarczony do banku odbiorcy w tym samym dniu, w czasie maksymalnie 2 godzin.

System SORBNET2 jest kluczowym elementem polskiego systemu płatniczego, który umożliwia sprawny i wydajny przepływ pieniądza w gospodarce. Podstawową zaletą jego wykorzystania z punktu widzenia klienta, zarówno indywidualnego, jak i instytucjonalnego, jest szybkość i bezpieczeństwo realizacji zlecenia. Z uwagi na fakt, iż zlecenia przyjmowane są w sposób ciągły, od wysłania zlecenia przez bank zleceniodawcy do odebrania go przez bank odbiorcy mija czas nie dłuższy niż kilka minut. Inną ważną zaletą systemu jest brak ograniczeń co do kwoty zlecenia, co umożliwia regulowanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem.

Opłata za przelew SORBNET pobierana jest zgodnie z taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu